Meer bruikbare data dankzij

Dataverrijking 

 
Voordelen

  • Sneller kunnen starten met incasseren.
  • Een juist en volledig klantbeeld vergroot de kans op resultaat.

EuroSystems werkt samen met verschillende dataverrijkingsorganisaties. Deze organisaties concentreren zich volledig op dataverzameling en -verificatie. De persoonsdata wordt verzameld via diverse informatiemakelaars. Deze bronnen worden met elkaar vergeleken en aan elkaar gekoppeld zodat bruikbare informatie ontstaat.

De mogelijkheden van data

In elk bestand kunnen dezelfde personen in verschillende vormen naar voren komen, bijvoorbeeld met of zonder geboortedatum, met of zonder woonadres, met of zonder telefoonnummer, etc. Juist het koppelen van deze kenmerken is een vereiste om tot een kwalitatief hoogstaand en actueel product te komen.

Door data in het begin van de processen goed in te zetten kunnen creditmanagementprocessen beter worden gestroomlijnd. De specifieke coderingen stellen u bijvoorbeeld in staat om gelijk met de meest kansrijke adressen aan de slag te gaan en de minst kansrijke even te laten voor wat het is of in de schuldbewaking te zetten. Dit levert tijdwinst en dus ook rentevoordeel op.

Automatisch data aanvragen

Een aanvraag wordt direct, met één druk op de knop, vanuit het dossier verstuurd naar een dataverrijkingsorganisatie. Vervolgens wordt de retourinformatie automatisch in het dossier geplaatst.
Naast het rechtstreeks aanvragen vanuit het dossier is er ook een mogelijkheid tot periodieke aanvragen. Dit is bijvoorbeeld toepasbaar op de zogenaamde schuldbewakingsmappen; mappen waarop om diverse redenen geen verhaal mogelijk is.

Module WSNP

Met deze module kunt u uitspraken met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen eenvoudig inlezen in uw database. Na het verwerken van de data is per relatie zichtbaar of deze bevoegd of onbevoegd is. Tevens is eventuele extra informatie weggeschreven, zoals bijvoorbeeld een KvK-nummer indien een natuurlijk persoon een eigen bedrijf heeft gehad.

Vereisten

  • Credit Navigator basisapplicatie

Meer informatie

Een live demonstratie of meer informatie over de toegevoegde waarde van Credit Navigator?

Neem contact op